Meghívó

meghivo.jpg
A Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlését 2020. március 24. kedd napjának 18.30 órájára összehívom.
Helyszín: 6721 Szeged, Kálvin tér 2 sz. Református palota, kórusunk gyakorló terme.

Meghívó

 

A Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlését 2020. március 24. kedd napjának 18.30 órájára összehívom. Helyszín: 6721 Szeged, Kálvin tér 2 sz. Református palota, kórusunk gyakorló terme.

 

Napirend: 

1. Elnöki megnyitó.  A Közgyűlés határozatképességének megállapítása.

A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, és a szavazatszámláló bizottság megválasztása.

2. Az Elnökség Jelentésének ismertetése a taglétszámról és az Egyesület vagyoni helyzetéről, a jelentés elfogadása.

Előterjesztő: Orcsik Sándor elnök 

 

3. Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása.  

Előterjesztő: Baloghné Kovács Magdolna és Nagy-Szabó Kornélia karnagyok

 

4. Az Egyesület 2019. évről szóló éves mérleg beszámolójának ismertetése és a 2019. évi éves beszámoló elfogadása.

Fazakas Mária Anna ügyvezető elnök

 

5. 2020. évi program és költség tervezet ismertetése és elfogadása.

Előterjesztő: Baloghné Kovács Magdolna, Nagy-Szabó Kornélia és Fazakas Mária Anna

6. Egyebek.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon, a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult személy részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlés időpontja: 2020. március 31. kedd 18.30 óra. Helyszíne: 6721 Szeged, Kálvin tér 2. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirandi pontok tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Szeged, 2020. március. 04.

 

Orcsik Sándor elnök

 

Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület                                                

Székhelye: 6724 Szeged, Ősz utca 51.

E-mail: szok2011@gmail.com

Web: szok2011.hu és szok.hu

Tel: +3630 938 0080                                                               

 

Vissza