Magunkról

A Szegedi Ökumenikus Kórus (SZÖK) különböző keresztény felekezetek önkéntes tagjaiból áll, akiket az egyházzene szeretete mellett összeköt a keresztények közötti egységre való törekvés is.

 

Mottónk: Lehetünk sokfélék, de Krisztusban egyek vagyunk!

 

A kórus a Házasság Hete programsorozatot szervező felekezetközi munkacsoport egyik elkötelezett tagjának köszönheti megalakulását. Erhardt Krisztina (Fokoláre Mozgalom) javaslatát egy egyesített kórus létrehozására örömmel fogadta el a munkacsoportot összefogó Szeged-Csanádi Egyházmegye családpasztorációs programjaiért felelő iroda (később CsaládKözPont).

Kondé Lajos pasztorális helynök jóváhagyásával dr. Varjasi Gyula, a Dóm énekkarának vezetője 2011. január 24-én megtartotta az első énekpróbát, ez tekinthető a kórus születésnapjának.

Baloghné Kovács Magdolna volt az első karnagy, aki már az első próbán csatlakozott a kezdeményezéshez, majd őt követte Szántó Lajosné 2012-ben és Nagy-Szabó Kornélia 2013-ban.

Eleinte úgy tűnt, hogy az énekkar alkalmi szolgálatot vállalt csupán, ám a közös munkát Isten megáldotta, egyre több lehetőség kínálkozott. A közös feladatok, az együtt éneklés öröme, a hit megosztása igazi közösséggé formálta a kórust, melynek létszáma mára meghaladja az 50 főt.

A Szegedi Ökumenikus Kórus nyitott, és szeretettel vár minden énekelni szerető és tudó keresztény testvért. A próbák keddi napokon vannak 18 órától Szegeden, a Kálvin téri Református Gyülekezet nagytermében.