Meghívó a Szegedi Ökumenikus Kórus Közgyűlésére 2023.április. 25.-én 18.00 órára

A Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlését 2023. április. 25. kedd 18.00 órára összehívom, amely egyben a lejárt mandátumok miatt, tisztújító közgyűlés is.

Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület                                               

Székhelye: 6724 Szeged, Ősz utca 51.

E-mail: szok2011@gmail.com

Web: szok.hu és szok2011.hu

Tel: +3630 938 0080

Meghívó

 

 

A Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlését 2023. április. 25. kedd 18.00 órára összehívom, amely egyben a lejárt mandátumok miatt, tisztújító közgyűlés is.

Helyszín: 6721 Szeged, Kálvin tér 2 sz. Református palota, kórusunk gyakorló terme.   

              

Napirend:

 1. Elnöki megnyitó.  A Közgyűlés határozatképességének megállapítása. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, jelölő bizottság és a szavazatszámláló bizottság megválasztása.

 2. Az Elnökség 2022. évről szóló  beszámolójának ismertetése, tájékoztatás a taglétszámról, és az Egyesületünk vagyoni helyzetéről, az elmúlt 5 év főbb eseményeiről. A jelentés elfogadása.
  Előterjesztő: Orcsik Sándor elnök, Fazakas Mária Anna ügyvezető elnök
 3. Az Egyesület 2022. évről szóló beszámolójának (mérleg) elfogadása.
 4. Beszámoló az Egyesület 2022/2023. évi szakmai/művészeti tevékenységéről. Tájékoztató a 2023. évi terveinkről.  Előterjesztő: Baloghné Kovács Magdolna és Nagy-Szabó Kornélia karnagyok A beszámoló, és a tájékoztatás elfogadása.
 5. Az Egyesület 2023. évi költségvetésének ismertetése, és elfogadása.
  Előterjesztő: Orcsik Sándor  elnök
 6. A jelölő bizottság előterjesztése, a megválasztásra javasolt Elnökségi, és Felügyelőbizottsági tagokról.
 7. Az Egyesület Elnökségi és Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása.
 8. Az egyesület utoljára 2018.09.17. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának módosítása, tagdíj megállapítása és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
 9. Egyebek.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon, a tagság több mint fele,- szavazásra jogosult személy- részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlés időpontja: 2023. április. 25. kedd 18.30 óra. Helyszíne: 6721 Szeged, Kálvin tér 2. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirandi pontok tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Szeged, 2023. március. 13.

Orcsik Sándor elnök

Vissza