MEGHÍVÓ - Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlése

A Szegedi Ökumenikus Kórus Egyesület Közgyűlését 2020. augusztus. 15. szombaton 18.00 órai kezdettel összehívom.
                                                                                                         

Helyszín: 6726 Szeged, Torontál tér 4. Árpád-házi Szent Erzsébet templom, plébánia nagyterme.

 

Napirend: 

 1. Elnöki megnyitó.  A Közgyűlés határozatképességének megállapítása.
  A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, és a szavazatszámláló bizottság megválasztása.

 2. Az Elnökség Jelentésének ismertetése a taglétszámról és az Egyesület vagyoni helyzetéről, a jelentés elfogadása.
  Előterjesztő: Orcsik Sándor elnök

 3. Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
  Előterjesztő: Baloghné Kovács Magdolna és Nagy-Szabó Kornélia karnagyok

 4. Az Egyesület 2019. évről szóló éves mérleg beszámolójának ismertetése és a 2019. évi éves beszámoló elfogadása.
  Fazakas Mária Anna ügyvezető elnök

 5. 2020. évi program és költség tervezet ismertetése és elfogadása.
  Előterjesztő: Baloghné Kovács Magdolna, Nagy-Szabó Kornélia és Fazakas Mária Anna

 6. Egyebek.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon, a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult személy részt vesz.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

Határozatképtelenség esetén, a megismételt Közgyűlés időpontja: 2020. augusztus 23. 18.00 óra.
Helyszíne: 6726.Szeged, Torontál tér 4. plébánia nagyterme.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirandi pontok tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  

 

Szeged, 2020. július. 30.                                                               

 

Orcsik Sándor 

          elnök 

 

Vissza